E转化Y
                     不要被生活勒住你的喉咙

区空间  校空间  我的主页    照片   好友[文章  收藏   评论   留言     音乐     推荐文章 

创客实践室 |  小学科学 |  车辆模型比赛 |  test03 |  test04 | 
本博客空间统计:   13 篇文章   3 个评论

加为好友加为好友  发送消息发送信息

博主说明:教师
姓名:阳强
学校:罗芳小学
空间等级:4 >
现有积分:109
距离下一等级:41分
空间排名:教师类 第1132

 
 
2019罗湖区第二届中小学大创客节学生参赛照片
标题作者信息
1
深圳市罗湖区教育局 版权所有
地址:深圳市文锦中路螺岭小学综合楼7楼