Ms Li的空间
                     我的教学生活

区空间  校空间  我的主页    照片   好友[文章  收藏   评论   留言     最新阅读     推荐文章 

每日心情 |  好文欣赏 |  教学点滴  |  教材教法 |  教育活动 |  课程改革 | 
本博客空间统计:   2 篇文章   0 个评论博主说明:教师
姓名:李晓岚
学校:罗湖中学
访问总数:3310
空间等级:2 >
现有积分:21
距离下一等级:29分
空间排名:教师类 第2059
 
公 告
 
留言 搜索

 
 
 
 
 
 
 
最新照片
 
 
 
旅游照片
好友照片
 
 

 
 
那天朋友打电话问我,学校里有没有进行灾难教育。今天正好讲到这一课,但是初中学生的单词量,还没有达到这个水平,只是简单给他们介绍了遇到麻烦,该怎样解决。这一单元主要是讲解怎样运用过去时写日记,并且注意日记的格式,时间日期在右上角。一般过去时还是重点。...
 
 
天气转凉了。晚上睡觉一不小心,脖子早上都抬不起来了。连着按摩了两天,终于有所好转。要多锻炼呀。...
更多文章...